ขั้นตอนในการเลือกใช้คีย์สำหรับโฆษณา Google

ขั้นตอนในการเลือกใช้คีย์สำหรับโฆษณา Google

การเลือกใช้คีย์ใน Google Ads ช่วยให้คุณจัดระเบียบและกำหนดเป้าหมายแคมเปญโฆษณาได้ดีขึ้น คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างและเลือกใช้คีย์ใน Google Ads มีดังนี้

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads: ไปที่ https://ads.google.com/ แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ

เลือกแคมเปญที่เหมาะสม: จากแดชบอร์ดหลัก คลิกที่แท็บ ‘แคมเปญทั้งหมด’ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ เลือกแคมเปญที่คุณต้องการเลือกใช้คีย์

เข้าถึงกลุ่มโฆษณา: คลิกที่แท็บ ‘กลุ่มโฆษณา’ เพื่อเข้าถึงกลุ่มโฆษณาทั้งหมดภายในแคมเปญที่เลือก

เลือกกลุ่มโฆษณา: เลือกกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการใช้คีย์

เข้าถึงคำหลัก: เมื่อคุณอยู่ในกลุ่มการโฆษณา ให้คลิกที่แท็บ ‘คำหลัก’ เพื่อดูคำหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโฆษณานั้น

เพิ่มคำหลักใหม่: คลิกที่ปุ่ม ‘+’ สีน้ำเงินเพื่อเพิ่มคำหลักใหม่ หน้าต่างจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำหลักที่คุณต้องการได้

การเลือกใช้คีย์: หากต้องการเลือกใช้คีย์ คุณต้องเพิ่มประเภทการทำงานของคำหลักที่เฉพาะเจาะจง มีประเภทการทำงานของคำหลักสี่ประเภทใน Google Ads: การทำงานแบบกว้าง การทำงานแบบกว้างที่ปรับเปลี่ยน การทำงานแบบวลี และการทำงานแบบตรงทั้งหมด ต่อไปนี้เป็นวิธีการเลือกใช้สำหรับแต่ละประเภท:

ก. การทำงานแบบกว้าง: ป้อนคำหลักโดยไม่มีสัญลักษณ์เพิ่มเติม เช่น รองเท้าสีแดง
ข. การทำงานแบบกว้างที่แก้ไข: เพิ่มสัญลักษณ์ ‘+’ ข้างหน้าคำแต่ละคำที่คุณต้องการให้เป็นคำบังคับในข้อความค้นหา เช่น +สีแดง +รองเท้า
ค. การจับคู่วลี: ใส่คำหลักในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ เช่น “รองเท้าสีแดง”
ง. ตรงทั้งหมด: ใส่คำหลักในวงเล็บเหลี่ยม เช่น [รองเท้าสีแดง]

บันทึกคำหลักของคุณ: หลังจากเพิ่มคำหลักที่มีประเภทการทำงานที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ‘บันทึก’ เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ: ติดตามประสิทธิภาพแคมเปญของคุณและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคีย์ที่เลือกรับและปรับแต่งแคมเปญของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

โปรดจำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างประเภทการทำงานของคำหลักต่างๆ เพื่อเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ทำการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพคำหลักของคุณต่อไปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญโดยรวมของคุณ