ขั้นตอนในการเลือกใช้คีย์สำหรับโฆษณา Google

ขั้นตอนในการเลือกใช้คีย์สำหรับโฆษณา Google

การเลือกใช้คีย์ใน Google Ads ช่วยให้คุณจัดระเบียบและกำหนดเป้าหมายแคมเปญโฆษณาได้ดีขึ้น คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างและเลือกใช้คีย์ใน Google Ads มีดังนี้

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads: ไปที่ https://ads.google.com/ แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ

เลือกแคมเปญที่เหมาะสม: จากแดชบอร์ดหลัก คลิกที่แท็บ ‘แคมเปญทั้งหมด’ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ เลือกแคมเปญที่คุณต้องการเลือกใช้คีย์

เข้าถึงกลุ่มโฆษณา: คลิกที่แท็บ ‘กลุ่มโฆษณา’ เพื่อเข้าถึงกลุ่มโฆษณาทั้งหมดภายในแคมเปญที่เลือก

เลือกกลุ่มโฆษณา: เลือกกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการใช้คีย์

เข้าถึงคำหลัก: เมื่อคุณอยู่ในกลุ่มการโฆษณา ให้คลิกที่แท็บ ‘คำหลัก’ เพื่อดูคำหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโฆษณานั้น

เพิ่มคำหลักใหม่: คลิกที่ปุ่ม ‘+’ สีน้ำเงินเพื่อเพิ่มคำหลักใหม่ หน้าต่างจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำหลักที่คุณต้องการได้

การเลือกใช้คีย์: หากต้องการเลือกใช้คีย์ คุณต้องเพิ่มประเภทการทำงานของคำหลักที่เฉพาะเจาะจง มีประเภทการทำงานของคำหลักสี่ประเภทใน Google Ads: การทำงานแบบกว้าง การทำงานแบบกว้างที่ปรับเปลี่ยน การทำงานแบบวลี และการทำงานแบบตรงทั้งหมด ต่อไปนี้เป็นวิธีการเลือกใช้สำหรับแต่ละประเภท:

ก. การทำงานแบบกว้าง: ป้อนคำหลักโดยไม่มีสัญลักษณ์เพิ่มเติม เช่น รองเท้าสีแดง
ข. การทำงานแบบกว้างที่แก้ไข: เพิ่มสัญลักษณ์ ‘+’ ข้างหน้าคำแต่ละคำที่คุณต้องการให้เป็นคำบังคับในข้อความค้นหา เช่น +สีแดง +รองเท้า
ค. การจับคู่วลี: ใส่คำหลักในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ เช่น “รองเท้าสีแดง”
ง. ตรงทั้งหมด: ใส่คำหลักในวงเล็บเหลี่ยม เช่น [รองเท้าสีแดง]

บันทึกคำหลักของคุณ: หลังจากเพิ่มคำหลักที่มีประเภทการทำงานที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ‘บันทึก’ เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ: ติดตามประสิทธิภาพแคมเปญของคุณและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคีย์ที่เลือกรับและปรับแต่งแคมเปญของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

โปรดจำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างประเภทการทำงานของคำหลักต่างๆ เพื่อเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ทำการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพคำหลักของคุณต่อไปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญโดยรวมของคุณ

เว็บไซต์ ไทยชนะ เพื่อประเทศไทยของพวกเรา

เว็บไซต์ ไทยชนะ เพื่อประเทศไทยของพวกเรา

เว็บไซต์ ไทยชนะ เพื่อประเทศไทยของพวกเรา เป็นเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐบาล และประชาชนทั่วไปในการส่งเสริมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เติบโตและก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ไทยชนะเน้นเผยแพร่ข่าวสารที่มีคุณภาพและเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมสังคมและพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยรวมถึงข่าวสารการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม การสิ่งแวดล้อม และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศไทย

เว็บไซต์ไทยชนะจึงมุ่งเน้นการเผยแพร่ข่าวสารที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการนำข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้อง และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลและความเชื่อในความสามารถของประชาชนในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตและก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ไทยชนะเป็นสื่อสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารที่มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เติบโตและก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน โดยเว็บไซต์นี้มุ่งเน้นเผยแพร่ข่าวสารที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเน้นการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมสังคมและพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น

เว็บไซต์ไทยชนะยังเน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทยให้มีคุณภาพและถูกต้อง โดยการนำเสนอข่าวสารจะถูกตรวจสอบความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ยังมุ่งเน้นการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยและผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาประเทศไทยในทุกๆด้าน

ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย และการเผยแพร่ข่าวสารที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เว็บไซต์ไทยชนะจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เติบโตและก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้